Home » Информационен бюлетин

Информационен бюлетин

Работна среща “Advanced Materials”, 21-25 юли, 2019 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, ще бъде проведена Четвърта работна среща “Advanced Materials“ от 21 до 25 юли, 2019 г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България. В нея участие с научни доклади и презентации ще вземат учени от четирите партньорски организации на проекта – Факултета по химия и фармация на СУ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Университета в Кеймбридж, Великобритания, Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Пленарни лекции ще изнесат проф. Линдзи Гриър, ръководител на Училището по физически науки и професор по материалознание в Департамента по материалознание и металургия (DMSM), Университет в Кеймбридж, Великобритания и проф. Пер Алемани, Факултет по химия, Университет в Барселона, Испания. Сред лекторите на Четвъртата работна среща “Advanced Materials“ ше бъдат и проф. Васант Кумар, професор Рут Камерън, проф. Зоуи Барбър, проф. Крис Пикар, всички от DMSM, Университет в Кеймбридж, Великобритания,   Д-р Калоян Койнов, ръководител на група Физика на интерфейси, Макс Планк институт за полимерни изследвания, д-р Станислав Балучев, ръководител на група Фотофизична химия, Макс Планк институт за полимерни изследвания и др.

Работната среща ще завърши със заседание на Комитета за наблюдение на проекта, на което ще бъде обсъдена реализацията на основните дейности на проекта до момента, както и отчетните дейности в последната година от проекта.

Повече информация за предстоящата Работна среща, както и нейната програма може да бъде намерена на сайта на проекта www.materialsnetworking.eu. Проектът “Materials Networking” е финансиран по програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 по споразумение за финансиране No 692146.

Работна среща “Advanced Materials”, 21-25 юли, 2019 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, ще бъде проведена Четвърта работна среща “Advanced Materials“ от 21 до 25 юли, 2019 г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България. В нея ще вземат участие с научни доклади и презентации учени от всички четири партньорски организации на проекта – Факултета по химия и фармация на СУ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Университета в Кеймбридж, Великобритания, Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Работната среща ще завърши със заседание на Оперативния съвет на проекта, на което ще бъде обсъдена реализацията на основните дейности на проекта до момента, както и отчетните дейности в последната година от проекта.

Проектът “Materials Networking” е финансиран по програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 по споразумение за финансиране No 692146.

Подробна информация може да намерите тук:

Advanced Materials Workshop 2019 Invitation

Advanced Materials Workshop 2019 Abstract Template

Семинар „Мехатроника и чисти технологии“, 15 февруари, 2019

Целта на семинара е да се установят работни контакти с индустрията в областта на мехатрониката и чистите технологии.

Ще се проведе на 15 февруари 2019 г. в конферентната зала на Факултета по химия и фармация, Софийски университет.

Mechatronics and Clean Technologies Seminar program

Работна среща “Advanced Materials”, H2020 Materials Networking проект 11-14 септември, Дюни, България

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, беше проведена Трета работна среща “Advanced Materials“ от 11 до 14 септември, 2018 г. в курорта Дюни, България. В нея взеха участие с научни доклади и презентации учени от всички четири партньорски организации на проекта – Факултета по химия и фармация на СУ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Университета в Кеймбридж, Великобритания, Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Снимка на участниците в  Третата работна среща “Advanced Materials“,

проведена от 11 до 14 септември, 2018 г. в курорта Дюни, България

 

В срещата взеха участие и учени от други научно-изследователски организации като Българска академия на науките, Университет „Queen Mary“, Лондон, Великобритания, Университета в Южна Австралия, Мейсън Лейк, Австралия, Институт по химия, Скопие, Македония, Университета в Мелбърн, Австралия, Университета във Вагенинген, Холандия и University College, Лондон, Великобритания.

Изследователските теми, представени на Работната среща обхващат широк спектър от научни области, свързани с модерните материали като горивни клетки, катализ, интелигентни материали и др. На семинара бяха представени 1 пленарна лекция, 33 устни доклада и 14 кратки презентации. Пленарният лектор проф. Константин Нейман от Университета в Барселона изнесе лекция на тема “Density-functional modelling of nanocomposite materials for catalysis and new energy technologies”. Кратките презентации дадоха възможност за младите изследователи от всички партньорски организации да представят своите научни изследвания.

Работната среща завърши със заседание на Комитета за наблюдение на проекта, което се проведе на 14 септевмри, 2018 г. На него беше обсъдено как се изпълняват дейностите по проекта, а също така бе очертан и обсъден план за дейностите, предвидени за осъществяване в последната година от проекта.

Проектът “Materials Networking” е финансиран по програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 по споразумение за финансиране No 692146.

Учени от Университета в Кеймбридж посетиха Факултета по химия и фармация на Софийския университет

В рамките на проекта „Materials Networking“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020″ на ЕС, от 17 до 20 юли 2018 г., Факултетът по химия и фармация бе посетен от световно известни изследователи от Катедрата по материалознание и металургия на Университета в Кеймбридж, Великобритания. Проф. Линдзи Гриър, директор на Училището по физически науки на Университета в Кеймбридж и член на Стратегическия консултативен съвет по Енергия в Университета в Кеймбридж, посети Факултета по химия и фармация на 20 юли, 2018 г., като представи лекция на тема “ Extending the applicability of the glassy state“.

 

По време на посещението си проф. Гриър се срещна със заместник-ректора на Софийския университет доц. Елиза Стефанова и обсъдиха теми от взаимен интерес, свързани със сътрудничеството между двата университета в образованието и науката.

Проф. Васан Кумар и д-р Румен Томов посетиха Факултета по химия и фармация от 18 до 19 юли 2018 г. Проф. Кумар представи лекция на тема „Sustainability of Materials in the Evolving Energy-Environment Paradigm“. По време на посещението си, учените от Университета в Кеймбридж се срещнаха с декана на Факултета по химия и фармация на Софийския университет, както и дискутираха съвместни изследователски теми и сътрудничества с учени от Факултета по химия и фармация.

Бюлетин 1