Управителен съвет

Проф. дхн Георги Вайсилов (координатор на проекта и лидер на WP1)
Проф. дхн Тони Спасов (ръководител на WP4)
Проф. др. Румен Цеков (ръководител на WP3)
Проф. др. Анела Иванова (ръководител на WP2)
Доц. др. Росица Николова (ръководител на WP5)
Доц. др. Елена Василева

Асоциирани членове на управителния съвет:
Проф. др. Линдзи Гриър (DMSM-UCAM)
Др. Калоян Койнов (MPI-P)
Проф. Константин Нейман (FC-UB)