Оперативен съвет

Проф. дхн Г. Вайсилов, Факултет по химия и фармация, Софийски университет
Проф. дхн Т. Спасов, Факултет по химия и фармация, Софийски университет
Проф. М. Г. Бламир, началник на катедра „Материалознание и металургия“, университета в Кеймбридж
Проф. Х. Ю. Бут, директор на института Max-Planck за полимерни изследвания
Проф. Ф. Иляс, директор на Института по компютърна и теоретична химия, Химически факултет на Университета в Барселона