Home » Обзор на проекта » Партньорски организации

Партньорски организации

Факултет по химия и фармация към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Катедра „Материалознание и металургия“, университета в Кеймбридж

Институт по полимерни изследвания „Макс-Планк“

Химически факултет на университета в Барселона.