Home » Дейности » Мобилност » Посещения на опитни изследователи от факултета в партьорските организации

Посещения на опитни изследователи от факултета в партьорските организации

Assist. Prof. Boyan Todorov MPI, Mainz, Germany 01.11.2016-15.11.2016
Assist. Prof. Miroslava Nedyalkova University of Barcelona 15.11.2016-05.12.2016
Assoc. Prof. Aleksey Vassilev MPI, Mainz, Germany 05.01.2017-05.02.2017
Assoc. Prof. Hristyan Alexandrov University of Barcelona 18.01.2017-15.02.2017
Assist. Prof. Miroslava Nedyalkova University of Barcelona 07.02.2017-21.03.2017
Assoc. Prof. Aleksey Vassilev MPI, Mainz, Germany 14.06.2017-30.06.2017
Assoc. Prof. Hristyan Alexandrov University of Barcelona 13.07.2017-12.08.2017
Assist. Prof. Miroslava Nedyalkova University of Barcelona 15.07.2017-03.08.2017
Dr. Ivan Lesov University of Cambride 24.07.2017-04.08.2017
Dr. Julieta Valkova University of Cambride 06.08.2017-18.08.2017
Assist. Prof. Veselin Petrov University of Barcelona 04.09.2017-17.09.2017
Assoc. Prof. Yulian Zagraniarski MPI, Mainz, Germany 01.10.2017-29.10.2017
Prof. Todor Dudev University of Barcelona 14.10.2017-21.10.2017
Assoc. Prof. Galia Madjarova University of Barcelona 16.04.2018-29.04.2018
Assoc. Prof. Hristiyan Aleksandrov University of Barcelona 12.07.2018-11.08.2018
Assist. Prof. Jasmina Petrova University of Barcelona 15.07.2018-28.07.2018
Assist. Prof. Nevena Petkova MPI, Mainz, Germany 03.09.2018-30.09.2018
Assist. Prof. Nikola Burdjiev MPI, Mainz, Germany 03.09.2018-30.09.2018
Prof. Vassil Simeonov University of Barcelona 28.10.2018-07.11.2018
 Dr. Lyuben Mihaylov University of Cambride 14.01.2019-27.01.2019
Assoc. Prof. Hristiyan Aleksandrov University of Barcelona 17.01.2019-16.02.2019
Assoc. Prof. Anife Ahmedova University of Barcelona 02.02.2019-02.03.2019
Assoc. Prof. Galia Madjarova University of Cambride 24.02.2019-10.03.2019
Assoc. Prof. Stanimir Stoyanov University of Barcelona 07.06.2019-21.06.2019
Assoc. Prof. Diana Cheshmedzieva University of Barcelona 07.06.2019-21.06.2019
Assist. Prof. Nevena Petkova University of Barcelona 09.06.2019-28.06.2019
Assist. Prof. Nikola Burdjiev University of Barcelona 09.06.2019-28.06.2019
Assoc. Prof. Hristiyan Aleksandrov University of Barcelona 12.06.2019-06.07.2019
Iskra Zareva Koleva University of Barcelona 12.06.2019-06.07.2019
Assist. Prof. Miroslava Nedyalkova University of Barcelona 25.06.2019-05.08.2019
Assoc. Prof. Hristiyan Aleksandrov University of Barcelona 11.07.2019-10.08.2019
Dr. Boyan Rumenov Tododrov University of Barcelona 11.07.2019-24.07.2019
Assoc. Prof. Meglena Kandinska Vasileva MPI, Mainz, Germany 15.07.2019-27.08.019