Home » Дейности » Мобилност » Визити на учени в Химически факултет

Визити на учени в Химически факултет

Д-р Жорди Рибас от университета в Барселона, химически факултет, посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 31 януари до 3 февруари 2019 г. Той имаше срещи на 31 януари 2019 г. в ФХФ-СУ с проф. А. Таджер, Проф. А. Иванова, д-р М. Недялкова. Д-р Рибас изнесе лекция в СУ на 1 февруари 2019 г., озаглавена „Спин преход в дитиазолил-базирани превключващи материали”. Той присъства на конференцията „Химия днес за утре” на 1 февруари 2019 г. и някои културни събития на 2 февруари 2019 г. в Пловдив – европейската столица на културата за 2019 година.

Д-р Жорди Чирера от университета в Барселона, химически факултет, посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 31 януари до 3 февруари 2019 г. Той имаше срещи на 31 януари 2019 г. в ФХФ-СУ с проф. А. Таджер, Проф. Т. Спасов, проф. Г. Цветков, ст.н.с. Проф. С. Стоянов. д-р Чирера изнесе лекция в СУ на 1 февруари 2019 г. на тема “Теоретично моделиране на температурата на прехода в молекулите на спин-кросоувър”. Той присъства на конференцията „Химия днес за утре” на 1 февруари 2019 г. и председателства сесия. Той също присъства на някои културни събития на 2 февруари 2019 г. в Пловдив – европейската столица на културата за 2019 година.

Проф. Франсеск Мас и д-р Серхио Мадурга от университета в Барселона, химически факултет, посетиха Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 31 януари до 3 февруари 2019 г. Те имаха срещи на 31 януари 2019 г. в ФКП-СУ с проф. В. Симеонов, проф. К. Балашев, д-р М. Недялкова. Лекциите им бяха изнесени в СУ на 1 февруари 2019 г. на тема “Моделиране на полиелектролитите: свързване на конформационното и йонизационното равновесие в разтвор” и “Нови дескриптори за протеини: разделяне на алергените от неалергични протеини”. Те присъстваха на конференцията „Химия днес за утре” на 1 февруари 2019 г., където  имаха председателство на сесия и презентация на постер.

Проф. Васант Кумар и д-р Румен Томов от катедра „Материалознание и металургия“ към Университета в Кеймбридж, Великобритания, посетиха факултета по химия и фармация на Софийския университет от 17 до 19 юли 2018 г. Те имаха срещи на 17 и 18 юли 2018 г. с проф. Георги Василов, проф. Тони Спасов, проф. Румен Цеков, проф. Анела Иванова, ст.н.с. Проф. Елена Василева. На 18 юли 2018 г. бе изнесена лекция, озаглавена „Устойчивост на материалите в развиващата се енергийно-екологична парадигма“. На 19 юли 2018 г. в FCP-SU бе организирана лабораторна обиколка.

Проф. Линдзи Гриър от катедра „Материалознание и металургия“ към Университета в Кеймбридж, Великобритания, посети факултета по химия и фармация на Софийския университет на 19 и 20 юли 2018 г. Той изнесе лекция  на 20 юли 2018 г. „Разширяване на приложимостта на стъкловидното състояние“. Той имаше срещи на 19 и 20 юли с проф. Георги Василов, проф. Тони Спасов, проф. Румен Цеков, проф. Анела Иванова, ст.н.с. Доц. Елена Василева, ст.н.с. Проф. Росица Николова (FCP-SU) и проф. Константин Хаджииванов (БАН). Той се срещна и с проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет.

Д-р Румен Томов от катедра „Материалознание и металургия“ към Университета в Кеймбридж, Великобритания, посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 21 до 23 март 2018 г. На 22 и 23 март присъства на лекциите по време на школата “Биоматериали – синтез и характеризиране ”, проведено във ФХФ. Той също се срещна с д-р Елена Василева, за да обсъди и извърши предварителна работа по съвместен проект, посветен на получаването и анализирането на гел електролитите за вторични батерии. Д-р Томов изнесе лекция пред групата по Полимери на 22 март, озаглавена „Последна характеристика на импедансната спектроскопия на пробите от цвитерйонни полимери“.

Г-н Бен Тинг от Университета в Кеймбридж, Великобритания, посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 05 до 06 декември 2017 г. На 05 декември той присъства на лекциите по време на школата„Изчислително моделиране на материалите“, проведено в FCP-SU , На 06 декември той изнесе лекция на тема: „Иновации и комерсиализация на изследванията” по време на семинара „Иновации”,  след което участва в кръгла маса, посветена на иновациите и комерсиализацията на научните изследвания.

Г-н Золт Товари от Института за полимерни изследвания „Макс Планк”, Майнц, Германия посети Факултета по химия и фармация, Софийски университет от 04 до 07 декември 2017 г. На 05 декември той присъства на лекциите впо време на  школата „Изчислително моделиране на материалите“ в FCP-SU. На 06 декември той изнесе лекция на тема: „Координация и управление на проекти на ЕС и ЕСНИ” по време на семинара „Иновации” и след това взе участие в кръгла маса, посветена на иновациите и комерсиализацията на научните изследвания.

Д-р Калоян Койнов от Института за полимерни изследвания „Макс Планк”, Майнц, Германия посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 14 до 21 юли 2017 г. Той взе участие в  организацията  на предстоящата школа в Майнц и на кратките входящи и изходящи посещения. В периода 17 – 21 юли се срещна с колеги от ФХФ-СУ: проф. Д-р Константин Балашев (обсъждане на съвместни изследователски дейности), д-р Петър Георгиев, д-р Галя Маджарова.

Проф. др. Симеон Стоянов – старши учен в Unilever R & D, NL; (гост) професор в Университет Вагенинген, Холандия посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет през октомври/ноември 2017 г. По време на визитата си на 27 октомври проф. Стоянов изнесе лекция на тема „Разбиране на интелектуалната собственост (IP) – защо, как и какво“. Втората лекция на проф. Стоянов на 14 ноември бе на тема „Договаряне и споразумение за разкриване на конфиденциалност“ – добрият, лошият и грозният“.

Проф. д-р Мартин Баумгартен от Института за полимерни изследвания на Макс Планк, Майнц, Германия посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 10 до 12 юли 2017 г. В рамките на това посещение на 11 юли 2017 г. проф. Баумгартен изнесе лекция, озаглавена „Свързани съполимери за амбиполарни транзистори“. Проф. Баумгартен проведе няколко срещи с изследователи от факултета: проф. Алжа Таджир, проф. Анела Иванова, доц. Проф. Галя Маджарова.

Проф. д-р Алберт Фигерола от Катедрата по органична и неорганична химия към Факултета по химия към Университета в Барселона посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 22 до 28 май 2017 г. В рамките на посещението проф. Фигерола изнесе лекция на 23 май, озаглавен „Нанохибриди: проектиране на нови неорганични инструменти за усъвършенствани технологии“. Проф. Фигерола проведе няколко срещи с изследователи от Факултета: доц. Доц. Д-р Боряна Донкова, проф. Д-р Ирина Караджова, ст.н.с. Проф. Д-р Пенка Василева, доц. Д- Проф. Д-р Анифе Ахмедова, доц. Проф. Д-р Ивайла Панчева.