Home » Дейности » Мобилност

Мобилност

Международната мобилност и обучение на всички нива (докторанти, пост докторанти, членове на факултета) следва да се насърчават, като се предприемат конкретни действия за подпомагане на нетуъркинг между хора и групи. Тази мобилност допълнително ще повиши качеството на персонала на факултета и ще подобри изследователския потенциал в тематичните приоритетни области. Ключов фактор за успеха на мобилността е изборът на водещи партньорски институции за обучения, като тези, включени в настоящия проект.

Мобилността на изследователите между институциите, секторите и държавите е все по-важно изискване за развитие на умения и успешна кариера в науката. Проектът предвижда 40 посещения в научноизследователските центрове за научни сътрудници от Факултета и 40 входящи посещения за изследователи от партньорските институции във факултета.