Home » Дейности » Летни училища

Летни училища

Школа “Soft Materials”

 28-31 май 2018, Макс Планк Института за полимерни изследвания, Майнц, Германия

От 28 до 31 май, 2018 г. в Макс Планк Института за полимерни изследвания, (MPIP), Майнц, Германия се проведе 4-та лятна школа, организирана в рамките на проекта Materials Networking. В лятната школа участваха 19 учени от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, както и голям брой учени от организацията-домакин, която е една от партньорските организации в проекта.

Школата бе организирана от д-р Калоян Койнов, ръководител на научно направление в MPIP и асоцииран член на Ръководния екип на проекта и проф. Ханс-Юрген Бут, Директор на Департамента по физика на междуфазовите граници и член на Надзорния комитет на проекта. Проф. Бут изнесе откриващата лекция на школата. Други лектори бяха проф. Катарина Ландфестер, Директор на Департамента по физикохимия на полимерите, проф. Курт Кремер, Директор на Департамента по теория на полимерите, проф. Пол Блом, Директор на Департамента по молекулна електроника.

Лекции изнесоха също така д-р Михаел Капл и д-р Стефан Вебер, и двамата от Департамента по физика на междуфазови граници; д-р Денис Андриенко от Департамента по теория на полимерите; проф. Мартин Баумгартен, д-р Грациа Гонела и д-р Елън Бакус от Департамента по молекулна спектроскопия; както и проф. Кацуе Курихара – гост-изследовател от Университета в Тохоку, Япония. Проф. Георги Вайсилов, координатор на проекта Materials Networking, информира всички участници относно целите и задачите на проекта, както и на основните дейности.

Участниците от Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“ също така посетиха специализираните лаборатории в MPIP по ядрено магнитен резонанс,   флуоресцентна спектроскопия, йонни лъчения, крио-трансмисионна електронна микоскопия, атомно силова микроскопия и имаха редица индивидуални срещи за дискусия върху теми от общ изследователски интерес с техните колеги от организацията-домакин.

 

Школа “Био-материали: синтез и характеризиране”

 21-22 март 2018, София, България

Школата има за цел да представи съвременни техники, методи и приложения в областта на биологичните системи и материали. Училището бе организирано за изследователи, млади учени и докторанти от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, а лекциите бяха изнесени от учени от всички партньорски организации по проекта, а именно доц. Иванка Цаковска – Българска академия на науките; д-р Дейвид Нг и д-р Свенжа Морсбах от Института за полимерни изследвания на Макс Планк, Майнц, Германия; д-р Сотирия Тумпаняри от Катедрата по материалознание и металургия, университет в Кеймбридж, Великобритания; проф. Исмаил Диез Перез, проф. Йорди Поатер и д-р Алба Нин-Хил от Химическия факултет на Университета в Барселона, Испания.

Програмата на школата може да намерите тук: Program Biomaterials School

Школа Компютърно моделиране на материали

4-5 декември 2017, София, България

 

Втора школа „Компютърно моделиране на материали“ беше организирана във Факултета по химия и фармация на Софийския университет на 4 и 5 декември 2017 г. В рамките на проекта „Materials Networking“, финансиран по програмата Хоризонт 2020. В школата участваха млади учени от Факултета по химия и фармация, Софийски университет, a лектори бяха световно известни учени в тази област от организациите-партньори по проекта, а именно: проф. Пабло Гамало, проф. Стефан Бромли, проф. Елисео Руиз, проф. Серджо Мадурга, проф. Хорхе Ехеверия и проф. Йорди Цирера от Университета в Барселона; проф. Юкий Нагат от Института за полимерни изследвания на Макс Планк, Майнц, Германия, както и проф. Иван Вакарелски, Университет за наука и технологии „Кинг Абдула“ в Саудитска Арабия. От България лектор беше проф. Ивелина Георгиева, Българска академия на науките, а трите групи от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, работещи в областта на изчислителната химия представиха последните си изследвания.

Програмата може да бъде намерена тук.

 

Школа Advanced Materials

16-19 юли 2017, Кеймбридж, Великобритания 

От 16-ти до 21-ви юли 2017 г. в Университета в Кеймбридж, Великобритания се проведе първата лятна школа по материали. На училището присъстваха 15 млади изследователи от Факултета по химия и фармация на Софийския университет и от Химическия факултет на Университета в Барселона. В семинара взеха участие и членовете на Управителния комитет на проекта, както и много изследователи от университета в Кеймбридж.

Домакин на събитието беше професор А. Линдзи Гриър FIMMM началник на Училището по физични науки и професор по материалознание, катедра „Материалознание и металургия“. Сред лекциите бяха професор Крис Абел (FRS, FMedSci Pro – заместник-канцлер – изследовател, професор по биологична химия, съосновател на Astex Pharmaceuticals, Sphere Fluidics и AQDOT), д-р Том Бенет Математическа наука и металургия), професор Serena Best (професор по материалознание, заместник-ръководител на катедра „Изследвания“), професор сър Хари Бхадехия (FRS, FREng, Наука и металургия), професор Марк Бламир (ръководител на катедра „Материалознание и металургия“ и професор по уреди за материали).

Лицето за контакт на събитието беше д-р Стоян Смуков, ръководител на Лаборатория за активни и интелигентни материали, катедра „Материалознание и металургия“.

Cambridge Summer School Programme