Home » Дейности » Kапацитет за иновации

Kапацитет за иновации

Семинар по мехатроника и чисти технологии

Целта на семинара бе да се установят работни контакти с индустрията в областта на мехатрониката и чистите технологии. Той се проведе на 15 февруари 2019 г. в конферентната зала на Факултета по химия и фармация, Софийски университет.

 

Семинар за правата на интелектуална собственост

Семинарът се проведе на 23 март, 2018 година. Лектори бяха д-р Ева Мартин Фиеро – ръководител на проекта, Иновации и трансфер на знания, Фондация „Бош и гимпара”, Офис за трансфер на технологии – Университета в Барселона и д-р Радислава Косева, представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство. След лекциите се проведе кръгла маса с модератор проф. Тони Спасов.

 

Семинар за иновации

Семинар с експерти от партниращите институции, посветен на иновациите и комерсиализацията на научните резултати се проведе на 6 декември, 2017 г. във Факултет по химия и фармация на Софийския университет. Семинарът включи както: общите подходи за трансфер на резултатите от научните изследвания в иновациите, така и успешни примери като за такова прехвърляне. Специално внимание бе обърнато на специфичните подходи към големите компании новосъздадени предприятия. В семинара участваха старши и младши изследователи от факултета, както и експерти от съответните отдели на СУ „Св. Климент Охридски“.