Home » Дейности » Мобилност » Посещения на опитни изследователи от факултета в партьорските организации

Посещения на опитни изследователи от факултета в партьорските организации

Гл. ас. Боян Тодоров – Макс Планк, Майнц, Германия – 01.11.2016-15.11.2016
Гл. ас  Мирослава Недялкова  – Университет Барселона  – 15.11.2016-05.12.2016
Доц. Алексей Василев – Макс Планk, Майнц, Германия – 05.01.2017-05.02.2017
Доц. Християн Александров – Университет Барселона – 18.01.2017-15.02.2017
Гл.ас Мирослава Недялкова – Университет Барселона – 07.02.2017-21.03.2017
Доц. Алексей Василев – Макс Планк, Майнц, Германия – 14.06.2017-30.06.2017
Доц. Християн Александров – Университет Барселона – 13.07.2017-12.08.2017
Гл. ас. Мирослава Недялкова  – Университет Барселона – 15.07.2017-03.08.2017
Д-р Иван Лесов – Университет Кембрийдж –  27.07.2017-04.08.2017
Д-р Жулиета Вълкова – Университет Кембрийдж – 06.08.2017-18.08.2017
Доц. Веселин Петров – Университет Барселона – 04.09.2017-17.09.2017
Доц. Юлиян Заграниарски – Макс Планк, Майнц, Германия – 01.10.2017-29.10.2017
Проф. Тодор Дудев – Университет Барселона – 14.10.2017-21.10.2017