Home » Дейности » Мобилност » Визити на учени в Химически факултет

Визити на учени в Химически факултет

Проф. Д-р Мартин Баумгартен от Института за полимерни изследвания на Макс Планк, Майнц, Германия посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 10 до 12 юли 2017 г. В рамките на това посещение на 11 юли 2017 г. проф. Баумгартен изнесе лекция, озаглавена „Свързани съполимери за амбиполарни транзистори“. Проф. Баумгартен проведе няколко срещи с изследователи от факултета: проф. Алжа Таджир, проф. Анела Иванова, доц. Проф. Галя Маджарова.
Доц. Проф. Д-р Алберт Фигерола от Катедрата по органична и неорганична химия към Факултета по химия към Университета в Барселона посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет от 22 до 28 май 2017 г. В рамките на посещението проф. Фигерола изнесе лекция на 23 май, озаглавен „Нанохибриди: проектиране на нови неорганични инструменти за усъвършенствани технологии“. Проф. Фигерола проведе няколко срещи с изследователи от Факултета: доц. Доц. Д-р Боряна Донкова, проф. Д-р Ирина Караджова, ст.н.с. Проф. Д-р Пенка Василева, доц. Д- Проф. Д-р Анифе Ахмедова, доц. Проф. Д-р Ивайла Панчева.
Проф. др. Симеон Стоянов – старши учен в Unilever R & D, NL; (гост) професор в Университет Вагенинген, Холандия посети Факултета по химия и фармация на Софийския университет през октомври/ноември 2017 г. По време на визитата си на 27 октомври проф. Стоянов изнесе лекция на тема „Разбиране на интелектуалната собственост (IP) – защо, как и какво“. Втората лекция на проф. Стоянов на 14 ноември бе на тема „Договаряне и споразумение за разкриване на конфиденциалност“ – добрият, лошият и грозният“.