Home » Дейности » Kапацитет за иновации

Kапацитет за иновации

Семинар за иновации

Семинар с експерти от партниращите институции, посветен на иновациите и комерсиализацията на научните резултати се проведе на 6 декември, 2017 г. във Факултет по химия и фармация на Софийския университет. Семинарът включи както: общите подходи за трансфер на резултатите от научните изследвания в иновациите, така и успешни примери като за такова прехвърляне. Специално внимание бе обърнато на специфичните подходи към големите компании новосъздадени предприятия. В семинара участваха старши и младши изследователи от факултета, както и експерти от съответните отдели на СУ „Св. Климент Охридски“.